Norma clenu velikosti

Zde uvedený zpracovatel normalizačního úkolu jim na základě projeveného zájmu zašle potřebné dokumenty a vypořádá i případné připomínky. Hlavním cílem této evropské normy je stanovení takového systému označování velikostí, který může být použit výrobci a obchodníky k informování zákazníků jednoduchým, přímým a srozumitelným způsobem o tělesných rozměrech osoby, pro kterou je oblečení určeno. Pouze v průběhu tvorby nové normy je možné ovlivnit její obsah. Je třeba používat otevřený systém se zabudovanou flexibilitou, protože tvar těla a proporce každé populační skupiny se značně liší. V souvislosti s tím je nutné si uvědomit zcela zásadní věc, a to že na tvorbu evropských norem je třeba pohlížet jako na přímou tvorbu českých technických norem.

Příloha A informativní Příklady označování oděvů standardním piktogramem Této evropské normě je nutno nejpozději do května dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května Strana 6 Úvod Aby bylo možné označovat sériově vyráběné oblečení, musí být definovány tělesné rozměry předpokládaného nositele a identifikovány s nejbližší velikostí v tabulce standardních velikostí.

V tomto systému jsou tělesné rozměry definovány řadami příslušných primárních rozměrů a tam, kde je třeba, i sekundárních rozměrů, s využitím přednostních čísel.

Mam velikost clena 12 hodin

Dobrého stupně standardizace se dosáhne zavedením otevřených velikostních stupnic s pevnými intervaly minimálně pro primární rozměr pro každý typ oděvu. Tam, kde je tvar lidského těla charakterizován obvodovými rozměry a výškou, je primární rozměr uveden ve velikostní tabulce, zatímco sekundární rozměry jsou závisle proměnné.

Cviceni pro zvyseni lekci video clena

Norma clenu velikosti označení velikosti se použije nejbližší celé číslo uvedené ve velikostních tabulkách pro tento rozměr. Tabulky rozměrů uvedené v tomto dokumentu jsou prvním pokusem pro seskupení tělesných velikostí odpovídajících evropské populaci.

Jmeno clena z velikosti

Z těchto údajů lze snadno sestavit velikostní tabulky oblečení. Je třeba používat otevřený systém se zabudovanou flexibilitou, protože tvar těla a proporce každé populační skupiny se značně liší. Rozměry oděvů nejsou obsahem tohoto dokumentu.

Mam velikost clena 12 hodin

Příklady označování oblečení etiketou se standardním piktogramem viz EN jsou uvedeny v příloze A informativní tohoto dokumentu.