Jak udelat clena vice velikosti, Vytvoření skupiny kontaktů nebo distribučního seznamu v Outlooku pro PC - Podpora Office

Vyberte, zda chcete poslat pozvánku prostřednictvím Zpráv nebo je pozvat osobně. Mezi platné způsoby platby pro nastavení Rodinného sdílení patří kreditní a debetní karty. Vyberte jméno člověka, u kterého se chcete podívat na stav pozvánky.

Vytvoření skupiny kontaktů s novými jmény nebo přidání jmen z adresáře Ve složce Kontakty klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na Nová skupina kontaktů.

Do pole Název zadejte název skupiny.

Vytvoření skupiny kontaktů nebo distribučního seznamu v Outlooku pro PC

Na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové na Přidat členy a potom klikněte na Z kontaktů aplikace Outlook, Z adresáře nebo na Nový e-mailový kontakt. Pokud přidáváte nový e-mailový kontaktzadejte potřebné údaje v dialogovém okně Přidat nového člena. Pokud přidáváte člena z kontaktů v Outlooku nebo z adresáře, postupujte takto: V rozevíracím seznamu Adresář klikněte na adresář obsahující e-mailové adresy, které chcete zahrnout do skupiny kontaktů.

V seznamu klikněte na požadovaná jména a potom na Jak udelat clena vice velikosti. Do skupiny kontaktů můžete přidat jména z různých adresářů.

Stejný postup zopakujte u každého, koho chcete do skupiny kontaktů přidat. Nakonec klikněte na OK. Skupina kontaktů se uloží Jak udelat clena vice velikosti složky Kontakty pod názvem, který jste zadali. Vytvoření skupiny kontaktů zkopírováním jmen z e-mailové zprávy V okně zprávy, ze které chcete zkopírovat jména, klikněte na požadovaná jména v polích Komu nebo Kopie.

Jak udelat clena vice velikosti

Klikněte na svůj výběr pravým tlačítkem a pak klikněte na Kopírovat. Ve složce Pošta na kartě Domů ve skupině Nové klikněte na tlačítko Nové položky, pak na Další položky a nakonec na možnost Skupina kontaktů.

Správa členství v kanálech

Na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové na Přidat členy a potom klikněte na Z kontaktů aplikace Outlook nebo na Z adresáře.

V dolní části dialogového okna Vybrat členy klikněte pravým tlačítkem do pole Členové a potom klikněte na Vložit. Poznámka: Člena, kterého přidáváte do skupiny kontaktů, nemusíte mít v adresáři. Při kopírování z původní e-mailové zprávy se vloží jméno a e-mailová adresa člena.

Jak udelat clena vice velikosti

Když dostanete zprávu zahrnující skupinu kontaktů, kterou chcete používat, můžete si ji uložit do kontaktů. Otevřete zprávu obsahující skupinu kontaktů.

V poli Komu nebo Kopie klikněte na skupinu pravým tlačítkem a potom klikněte na Přidat do kontaktů aplikace Outlook. Viz také Sdílení složky kontaktů s ostatními Vytvoření distribučního seznamu Distribuční seznamy se ve výchozím nastavení ukládají do složky Kontakty.

Pokud používáte účet Microsoft Exchange, váš Globální adresář může obsahovat globální distribuční seznamy, které jsou k dispozici všem uživatelům dané sítě. Osobní distribuční seznamy, které si vytvoříte ve své složce Kontakty jsou dostupné jenom vám, ale můžete je sdílet tak, že je ostatním pošlete. Kolik jmen můžu přidat do distribučního seznamu? Maximální počet jmen, která můžete zahrnout do distribučního seznamu, závisí na velikosti souborů kontaktů pro každý kontakt samotných.

Neexistují žádná těžká a rychlá pravidla, ale obecně může distribuční seznam obsahovat 50 až 70 jmen a e-mailových adres.

Maximální počet e-mailových adres s minimální velikostí souboru kontaktu je přibližně a může zahrnovat i další distribuční seznamy. Udělejte jednu z těchto věcí: Vytvoření distribučního seznamu ze jmen v adresáři V nabídce Soubor přejděte na Nový a potom klikněte na Distribuční seznam.

Do pole Název zadejte název distribučního seznamu. Na kartě Distribuční seznam klikněte na Vybrat členy. V rozevíracím seznamu Adresář klikněte na adresář obsahující e-mailové adresy, které chcete zahrnout do distribučního seznamu.

Jak udelat clena vice velikosti

Do pole Hledat zadejte jméno, které chcete přidat do seznamu. Když se hledané jméno zobrazí v níže uvedeném seznamu, klikněte na něj a pak klikněte na Členové.

Stejný postup zopakujte u každého, koho chcete do distribučního seznamu přidat.

Nastavení Rodinného sdílení

Pokud chcete přidat delší popis distribučního seznamu klikněte na kartě Distribuční seznam na Poznámky a napište požadovaný text. Distribuční seznam se uloží do složky Kontakty pod názvem, který jste zadali. Vytvoření distribučního seznamu zkopírováním jmen z e-mailové zprávy V okně zprávy, ze které chcete zkopírovat jména, vyberte požadovaná jména v polích Komu nebo Kopie. Klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na Kopírovat. Na kartě Distribuční seznam ve skupině Členové klikněte na Vybrat členy.

V dolní části dialogového okna Vybrat členy klikněte pravým tlačítkem do pole Členové a potom v místní nabídce klikněte na Vložit. Poznámka: Člena, kterého chcete přidat do distribučního seznamu, nemusíte mít v adresáři. Klikněte na OK. Na kartě Distribuční seznam ve skupině Akce klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Distribuční seznamy se ve výchozím nastavení ukládají do složky Kontakty.

Nastavení rodinného sdílení na iPhonu

Když od někoho dostanete distribuční seznam, můžete si ho uložit do Kontaktů. Otevřete zprávu obsahující distribuční seznam. V záhlaví zprávy klikněte pravým tlačítkem na distribuční seznam a v místní nabídce klikněte na Přidat do kontaktů aplikace Outlook.