Velikost clena a zobrazeni.

Trychtýřové grafy se často používají ke znázornění objemu prodeje za čtvrtletí. Existuje několik doporučení, která lze uplatnit při výběru typu týmu.

Změna voleb zobrazení ve Finderu na Macu Můžete přizpůsobit kterékoli ze zobrazení ve Finderu — Ikonu, Seznam, Sloupec nebo Galerie — tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům.

Velikost clena a zobrazeni Zpusob rostouciho clena I

Můžete například změnit velikost textu v názvech souborů a v některých zobrazeních můžete také změnit velikost ikon souborů. Chcete-li na Macu otevřít okno Finderu, klikněte na ikonu Finderu Vyberte složku, kterou chcete změnit, a klikněte na některé z tlačítek Zobrazení: Ikony, Sloupce, Seznam nebo Galerie. Tato políčka musejí být zaškrtnuta pro hlavní složku, zatímco pro podsložku musí být jejich zaškrtnutí zrušeno.

Velikost clena a zobrazeni V tloustce clena se zvysi

Výběr voleb pro ikonové zobrazení: Zde můžete změnit velikost ikon, rozestupy v mřížce, velikost textu a další volby. Výběr voleb pro seznamové zobrazení: Zde můžete změnit velikost ikon, velikost textu, výběr zobrazených sloupců a další volby. Výběr voleb pro sloupcové zobrazení: Zde můžete změnit velikost textu a určit, zda se mají zobrazovat ikony a sloupec náhledů.

Velikost clena a zobrazeni Zvysit tloustku hodnoty clena

Volby, které vyberete, budou použity při zobrazení všech sloupců. Výběr voleb pro zobrazení galerie: Můžete změnit velikost miniatur a rozhodnout, zda zobrazit sloupcový náhled, ikonový náhled a název souboru. Mají-li být tato nastavení použita pro všechny složky Finderu, které Velikost clena a zobrazeni toto zobrazení, klikněte na Použít jako výchozí. Nastavíte-li například určité volby pro zobrazení ikon a poté kliknete na Použít jako výchozí, budou všechny složky v zobrazení ikon zobrazovány s použitím týchž voleb.

Velikost clena a zobrazeni Jak zvysit clena 11 chlapce