Jak je velikost clena dedicna.

U obou se prokázal nádor podvěsku mozkového a stejně jako v první rodině i zde byla mnohočetná endokrinní neoplazie vyloučena. Více si o nich povíme v některém z příštích dílů, až budeme mít na programu kolekce. Tato metoda má samozřejmě více přetížení, v některém z nich je možné i říct, od jakého indexu se má číst ve zdrojovém poli a od kterého indexu se má zapisovat do cílového pole, ale to my teď nechceme. Kopírujeme tolik prvků, jaká je velikost pole list. Oba akromegalici byli operováni, přičemž více než deset let po diagnóze akromegalie u nich nebyla potvrzena žádná další endokrinní porucha, což vyloučilo, že by za akromegalií stála mnohočetná endokrinní neoplazie.

The name of Velikost clena vzorec class being declared. In the code above, p is declared to be a pointer to integer member of class S. However, class S hasn't been defined yet in this code; it's only been declared.

Když kompilátor na takový ukazatel narazí, musí vytvořit obecné rozlišení ukazatele.

Jak je velikost clena dedicna

When the compiler encounters such a pointer, it must make a generalized representation of the pointer. Velikost rozlišení je závislá na zadaném modelu dědičnosti.

Jak je velikost clena dedicna

The size of the representation is dependent on the inheritance model specified. Tento postup řídí model dědičnosti na základě každé třídy.

Jak je velikost clena dedicna

This technique controls the inheritance model on a per-class basis. Poznámka Je-li vždy po definování třídy deklarován ukazatel na člen třídy, není třeba použít žádnou z těchto možností.

Jak je velikost clena dedicna

If you always declare a pointer to a member of a class after defining the class, you don't need to use any of these options. Deklarujete-li ukazatel na člen třídy před definováním třídy, může negativně ovlivnit velikost a rychlost výsledného spustitelného souboru.

If you declare a pointer to a class member before the class is defined, it can negatively affect the size and speed of the resulting executable file. Složitější dědičnost, kterou používá třída, větší počet bajtů, které musí představovat ukazatel na člen třídy.

Upozornění

The more complex the inheritance used by a class, the greater the number of bytes required to represent a pointer to a member of the class. A větší kód potřebný k interpretaci ukazatele.

Jak je velikost clena dedicna

And, the larger the code required to interpret the pointer. Jedna nebo žádná dědičnost je nejméně složitá a virtuální dědičnost je nejsložitější.

Akromegalie může být dědičná

Single or no inheritance is least complex, and virtual inheritance is most complex. Ukazatele na členy, které deklarujete před definováním třídy, vždy používají největší, nejsložitější reprezentace.

Jak je velikost clena dedicna

Pointers to members you declare before the class is defined always use the largest, most complex representation. Poznámka Stejná dopředná deklarace reprezentace ukazatele na člen třídy by se Jak je velikost clena dedicna nacházet v každé jednotce překladu, která deklaruje ukazatele na členy této třídy, a deklarace by se měla objevit před deklarací ukazatelů na členy. The same forward declaration of a class pointer-to-member representation should occur in every translation unit that declares pointers to members of that class, and the declaration should occur before the pointers to members are declared.