Zvyseni clena leku, 3 praktické rady pro zvýšení imunity a zmírnění příznaků nemoci covid | POLIKLINIKA AGEL

Také přidružené členské společnosti mají právo účastnit se akcí a aktivit AIFP v pracovních skupinách a platformách. Vedle toho Asociace realizuje řadu speciálních projektů, které jsou určeny pro pacientské organizace, výzkumné týmy, malé a střední podniky a další subjekty působící v oblasti zdravotnictví.

Member List Aktivity asociace jsou postaveny na třech pilířích. Prvním je dostupnost inovativních léků.

Pondělí 3.

AIFP se zasazuje především o spravedlivé a včasné posouzení přínosu inovativních léčiv a zvyšování jejich dostupnosti pro pacienty. Aktivně komunikuje nejen s odbornými společnostmi a jejich zástupci, ale také Zvyseni clena leku představiteli státní správy, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty.

Zvyseni clena leku

Druhým pilířem je oblast etiky a transparence. Aktivity asociace a jejích členů jsou vázány Etickým kodexem.

Tento dokument stanoví vnitřně závazná samoregulační pravidla, která jsou ve většině případů striktnější a konkrétnější než stávající česká legislativa. AIFP se zasazuje o rozšíření těchto principů i na farmaceutické společnosti mimo asociaci, upevňování standardů spolupráce s odbornou lékařskou veřejností a zlepšení dodržování obecných zásad na českém farmaceutickém trhu i ve zdravotnictví.

Třetím pilířem je přínos pro společnost.

Proč se tak děje a jak se zajišťuje bezpečnost i dostatek léků, vysvětluje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv SÚKL Irena Storová. Padělky léků jsou problémem rozvojového světa. Objevil se padělek i v české lékárně? Ne, nikdy. Nová směrnice pro ověřování pravosti léků však platí v celé Evropské unii, nebylo by jistě strategické, abychom zůstali jedinou zemí, která to nebude respektovat.

Hovoříme zde nejen o přínosu pro pacienty, pro které jsou nové léky mnohdy jedinou nadějí na zlepšení jejich zdravotního stavu. Jedná se také o prohlubování vědomostí společnosti v oblasti medicíny v souvislosti s vývojem léčiv a realizovaným klinickým hodnocením.

Národní konference Psychoaktivní léky 2020 upozornila na zneužívání farmak v české populaci

V neposlední řadě je zde přínos pro ekonomiku ČR. Nové léky totiž dokáží zkrátit délku hospitalizace, snížit počet nutných zákroků a umožnit dřívější návrat pacientů do běžného života. Věříme, že výsledky našeho výzkumu a vývoje, tj.

Zvyseni clena leku

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu AIFP v České republice sdružuje 35 společností, které dokáží vyvinout a Zvyseni clena leku na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Mezi základní hodnoty působení AIFP a jejích členů patří inovace, etické jednání, důvěra a přínos pro pacienty.

Zvyseni clena leku

Aktivity asociace řeší především dostupnost inovativních léků, etika a transparenost při zavádění inovací ve farmaci a přínos těchto inovací pro společnost.

Vedle toho Asociace realizuje řadu speciálních projektů, které jsou určeny pro pacientské organizace, výzkumné týmy, malé a střední podniky a další subjekty působící v oblasti zdravotnictví.

Klíčovým úkolem asociace je zastupovat inovativní farmaceutický průmysl navenek. Zároveň funguje jako neutrální platforma pro expertní skupiny složené ze zástupců členských společností. Jsme partnery i pro odbornou veřejnost, státní správu, zástupce pacientských organizací i jednotlivé pacienty. AIFP posiluje principy etiky a transparence v českém zdravotnictví a zejména pak ve farmaceutickém průmyslu. Usiluje o co nejširší dostupnost léčby pro pacienty a tím ke zvýšení kvality jejich života.

Asociace přechází na plné členství z pozice statutu Pozorovatele, v jehož rámci strávila ve strukturách SP ČR uplynulých 12 měsíců. V rámci poradních pracovních orgánů Svazu působí aktuálně zástupci společnosti v Expertním týmu pro zdravotnictví.

  • Porada předsedů Okresních sdružení lékárníků jednoznačně odmítla výdej léků na recept zásilkovým způsobem.
  • Falešný lék se lékárny nedostane, Státní ústav pro kontrolu léčiv
  • Ověřování pravosti léčiv stále není zcela funkční.
  • Industry and Professional Associations