Jaka velikost clena bude na mem synovi

Vztahy nebyly vůbec ideální, otec je velice dominantní, přesto dcera stanovená pravidla důsledně dodržovala. Onemocněla jsem a ráda bych sepsala závět.

Syna je rovněž možno vydědit za podmínek stanovených zákonem. Nechceš s něčím pomoci? Vím že spolu neměly dobrý vztah,než jsem se vdala tak týden před svatbou jsem dostala dědictví po mamince,to bohužel padlo na dluhy,které mu nadělal syn co s ním ještě bydlel,nepřispíval ani na bydlení,jídlo,a co mohl "ukradl",museli jsme mu zrušit trvalý pobyt,pak byl jseště párkrát zavřený,pro majetkovou krádež,nyní žije v Německu,ale to tam byl také zavřen a protože nechtěl aby to vše spadlo na něj tak mluvil a tak byl jako utajený svědek.

Bohužel už nestihl sepsat poslední vůli,jeho smrt mě zaskočila,prosím poraďte,jak to bude s družstevním bytem,na účtě jsme také moc neměli,to stačilo akorát na zaplacení pohřbu,ještě si manžel před smrtí pořídi Dobrý den, pokud nebyla sepsána závěť, dojde k vypořádání společného jmění manželů a polovina družstevního bytu bude součástí dědického řízení.

Dědici ze zákona jsou děti a manžel každý rovný dílem, tedy každý zdědí jednu třtinu pozůstalosti. V manželství jsme s manželem koupili dům za peníze, které jsme obdrželi z prodeje bytu, který byl v SJM.

Manžel se nyní odvolává na to, že mu patří tři čtvrtiny domu. Manželova matka moje tchyně tehdy poslala korun na privatizaci bytu. Peníze odeslala ze svého os. V roce jsme tento byt prodali za 4 korun a za tyto utržené peníze koupili tři čtvrtiny domu, na zbytek domu a jeho rekonstrukci jsme si vzali hypotéku. Manžel tvrdí, že jeho počínající vnos korun ke dni zániku manželství byl valorizován, a v současné době činí částku 6 korun. Jak by o dělení majetku rozhodoval Jaka velikost clena bude na mem synovi Musel by manžel prokazovat částku korun, že byla darována výhradně jemu prost.

Tehdy jsme žádnou darovací smlouvu neměli a byt byl zapsán v katastru na nás oba. Předem děkuji za zodpovězení otázek. Dobrý den, je to poměrně zajímavá otázka, kde soud bude brát v potaz následující: dle původního občanského zákoníku platilo, že pokud byl byt nabýval pouze manžel výlučně za prostředky, které byly v majetku manžela, tj. Pokud jste byt jste nabyli společně, což dle vašeho dotazu předpokládám, pak by manželovi náležela náhrada jeho vnosu do SJM Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetektj.

Dům jste nabyli společně a nikoliv pouze Muzete opravdu zvysit svuj penis, výlučně za prostředky z prodeje jeho bytu, tj. Při vypořádání SJM se vychází ze zásady, že podíly jsou shodné a přihlíží se k tomu, jak se kdo o hodnoty v SJM zasloužil a jak se kdo z manželů staral o děti a domácnost, kdy každý má právo žádat o to, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhrad 9.

Má snoubenka splácí hypotéku na svůj dům, ve kterém bydlí její dcera s rodinou. Se snoubenkou bydlíme v mém bytě. Předmanželskou smlouvou lze ošetřit splácení dluhů po rozvodu. Jak ale tomu je při úmrtí?

V pavučině: Nike Sunray Protect - velikostní tabulka

Pokud by manželka zemřela, budu muset splácet její hypotéku i když si na dům nečiním nárok? Dobrý den, pokud je Vaše snoubenka přímo dlužníkem v úvěrové smlouvě, tj. Dědicem je ze zákona manžel a děti každý rovným dílem, v závěti lze ošetřit dědický nápad odlišně s tím, že manžel může být opominut, na rozdíl od dětí, kteří jsou v rozsahu ¼ jejich zákonného podílu nepominutelnými dědici tj.

Tedy pokud si nečiníte na dům nárok, bude možné ošetřit v závěti, že veškeré dědictví připadne dceři a to včetně závazků, pokud by Vás manželka vzhledem k dalšímu majetku chtěla učinit dědicem, lze se povinnosti hradit dluhy vyhnout uplatněním výhrady soupisu dědic odpovídá za dluhy pouze do výše nabytého dědictvípřípadně Vám pomocí odkazu přenechat konkrétní věc. Potřebuji vědět, co je potřeba k tomu, abych mohla za ní zkontrolovat hospodaření s jejími finančními prostředky, které vede Domov pro seniory.

Stačí, aby mě teta pověřila plnou mocí nebo musí být zbavena svéprávnosti soudem?

 • Lidovy napravny clen
 • Dědictví - Rodinné právo - hotel-dum.cz
 • Zvyseni clena v objemu fotografii pred a po
 • Jak zvysit muzske clenove leky
 • Muz s velikosti clenu
 • Patrik Děrgel: Jsem rád, že mě můj syn zažije ještě v síle 1.
 • Zda se velikost clena zvysuje

Jde mi o to, abych ji mohla informovat, jak je nakládáno s jejími finančními prostředky, protože Domov pro seniory nám odmítá vydat výpis. Teta je ve vysokém věku, 97 let, myslí jí to dobře, ale zkontrolovat si to už neumí a mně informace jsou Domovem odmítány, protože na to nemám právo, jedině, že by teta byla zbavená svéprávnosti.

Zní mně to poněkud tragicky. Jak je možné změnit tuto situaci, kterým dokladem. Stačí ověřený podpis mé tety? Plná moc, která by vás pověřila správou jejích záležitostí, včetně jejího zastupování v jednání s domovem pro seniory, by měla postačit. Pokud je teta v dobré psychické kondici, není důvod ji omezovat na svéprávnosti a zmocnit může dle své svobodné vůle jakoukoliv zletilou osobu.

Úředně ověřený podpis není pro většinu úkonů nezbytný, ale po jednání s bankami např. Nyní se rozvádíme, chtěl bych manželku vyvázat z hypotéky. Kolik budu muset manželce vyplatit, jak se to počítá? V současné době máme splaceno cca Kč z jistiny z hypotéky. Vypořádává se tedy pouze investice ze SJM do Vašeho výlučného vlastnictví.

Forma velikosti penisu

Tedy i z hypotéčního úvěru již uhrazených Pak by Vaše manželka měla mít nárok na Dále byste mohl být manželkou požádán, abyste jí vrátil, co ze svého vynaložila na Váš výlučný majetek, tj. Tato částka Na okraj je třeba uvést, že odvolání daru by zřejmě mohlo být úspěšně zpochybňováno, neboť dle zákona Situace se má tak, že má dcera vlastní starý dům, který by ráda zbourala a vystavěla na jeho místě nový.

Zvetsit clanek za nekolik dni

Moje dcera žije s partnerem, nejsou manželé a mají společného syna. Partner má ještě staršího syna z dřívějšího vztahu. Mé otázky zní: 1. Jak může dcera zabezpečit, pokud by se v budoucnu třeba stali manželi, aby vlastnila nový dům ona? Má obavu, kdyby starší nevlastní syn někdy v budoucnu zapříčinil exekuci, aby z jeho strany na tuto stavbu nešlo nijak finančně sáhnout.

Partner má k dispozici asi jen něco přes půl milionu korun, za které možná vybaví novostavbu. Jak by měl vypadat dokument a případný odkaz na zákon, ve kterém se mohou písemně před výstavbou domluvit a stvrdit, kdo co vlastní a jak by se při případném rozchodu vypořádali?

Pokud jsem ochotná dceři finančně vypomoci, mám nějaké povinnosti vůči státu? Mohu jí bezplatně darovat finanční částku Dobrý den, vstupem do manželství se dům nestane součástí společného jmění manželů. Tam by mohlo spadat případné zhodnocení domu za trvání manželství, jako tzv. Tedy stavbu bych doporučila ukončit před případným uzavřením manželství. Před uzavřením manželství lze rovněž ujednat tzv.

Dar mezi matkou a dcerou je od daně z příjmu osvobozen, doporučuji jej potvrdit písemně, pro případ, že by se přeci jen v budoucnu nějaké nároky ze strany partnera objevily např.

Clenove Velikost veku fotografie

Bratranec zemřel 6. Spolu s dalšími dědici jsme zdědili bytovou jednotku - usnesení soudu je datováno dnem Do katastru nemovitostí byl zápis proveden Nikdo z nás v bytě nebydlel.

Následně jsme byt prodali - kupní smlouva byla podepsána Zápis do katastru nemovitostí byl proveden Prosím o odpověď na otázku, zda jsme povinni zaplatit daň z příjmu z prodeje bytu. Není nám také jasné, kterým datem jsme se stali majiteli bytu.

Moc děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den. Dobrý den, vlastnické právo k bytu jste nabyli právní mocí usnesení o dědictví. Daň z příjmu při prodeji dědictví je třeba uhradit, neboť případné osvobození od této daně v důsledku dlouhodobého užívání zůstavitelem vlastnictví 5 let před prodejem, 2 roky užívání k bydlení je přičitatelné pouze dědicům příbuzným v řadě přímé, což bratranci nejsou. Základ daně se v případě prodeje nemovitosti nabyté z dědictví vypočítává z rozdílu odhadcem stanovené ceny v průběhu dědického řízení a cenou, za kterou nemovitost prodáte.

Po její smrti byt pronajímáme. V bytě nemám já, ani nikdo další, hlášen trvalý Jaka velikost clena bude na mem synovi.

Prosím o sdělení v případě mého úmrtí, komu připadne v dědickém řízení tento družstevní byt manželovi, synovi nebo zpět Bytovému družstvu?

Dobrý den, členský podíl v družstvu, s nímž je spojeno nájemní právo k bytu je součástí pozůstalosti. Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl.

Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. Pokud dar proběhl pouze ve váš prospěch, členský podíl do společného jmění manželů nepatří a pak by měl připadnout rovným dílem dědicům v první dědické třídě, tj. Případně lze pořídit o dědictví závětí, kde o dědictví členského podílu rozhodnete jinak. Zde je třeba zohlednit zákonné pravidlo, že zletilému dítěti se z celé pozůstalosti se jim musí dle zákona dostat nejméně jedna čtvrtina ze zákonného dílu, tj.

Sepsat závěť je vhodné u notáře, který vám poskytne odbornou pomoc a závěť sepíše správně. V roce jsem zakoupila nemovitost,částečně na hypotéku. Na hypotéce již není velký dluh.

Po zakoupení domu jsem se provdala a hypotéku sama splácela. Manžel má dvě děti s prvního manželství,kteří se s ním nestýkají,nikdy nás nekontaktovaly a znám Jak zvysit plavidla na penisu jen podle jmen. Sama mám dvě dospělé děti. Onemocněla jsem a ráda bych sepsala závět. Jak mohu ošetřit situaci,kdy snad mají na nemovitost z části právo i manžela děti a já si toto nepřeji?

Jsem výhradní vlastník domu,na manžela nebyl převeden a část patří bance. Co prosím mohu udělat? Děkuji Promlčecí doba je obecně tříletá, pokud je povinnost k plnění jasně definovaná v usnesení, jímž soud schválí dohodu dědiců o vypořádání dědictví, jde o právo, přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci, a promlčí se za deset let.

Ještě před rokem mě ani nenapadlo, jaké to bude být mámou – Tchibo

Usnesení o dědictví je tedy exekučním titulem, byla-li v něm dědici, případně jinému účastníku dědického řízení, uložena konkrétní povinnost. Vyzvěte bratra k dobrovolnému plnění a poté předejte k exekuci.

Při dědic. Soud dohodu o vypoř. Notář sepsal majetek a v protokolu dědic.

Promlčecí doba je obecně tříletá, pokud je povinnost k plnění jasně definovaná v usnesení, jímž soud schválí dohodu dědiců o vypořádání dědictví, jde o právo, přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci, a promlčí se za deset let.

Dobrý den, na klubové výstavě byl pokousám náš pes jiným psem, krerý nebyl na vodítku. Vyčíslení nákladu a doklad od lékaře za léčbu našeho psa jsem poslala chovatelce. Chovatelka lékarské zprávy našeho psa a misto našeho trvaleho bydliste vystavila na svém facebookovém profilu pro přátele a ti nás komentáři uráží.

Toto jeji chování považuji za netaktni, byly jsme poškozeni, pes podstoupil bolestivé zákroky a má trvalé následky. Děkuji Dobrý den, urážka může být kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití definovaný mj. Patrně pomůže, pokud si příslušné oddělení PČR chovatelku předvolá a domluví jí, či přistoupí k projednání přestupku.

Dále by bylo možné soudně uplatnit nárok na náhradu škody, pokud škodu neuhradí dobrovolně, neuvádíte, zda chovatelka léčbu proplatila. Domluvili jsme si termín vrácení, nicméně chtěli bychom to stvrdit i písemně, mimo jiné pro případ, že by se někomu z nás něco stalo. Mohu Vás poprosit o radu, co bychom měli sepsat a podepsat? Nevím, jestli má smysl smlouva o zápůjčce, když už peníze byly poskytnuty, a tím pádem zápůjčka nastala před případným datem podpisu Jaka velikost clena bude na mem synovi.

Dlužník je ochoten mi podepsat i uznání dluhu, ale nevím, jak uvést důvod dluhu - stačí jednoznačně identifikovat platební transakce? Moc děkuji. Dobrý den, to je skutečně rozumné řešení, doporučuji písemně zápůjčku potvrdit. Postačí uvést, kdy a kolik bylo na základě dohody stran o zápůjčce zapůjčeno, a to k potvrzení ústní, dohody, která je také platná.

Uznání dluhu musí obsahovat konstatování, že dlužník dluh uznává co do důvodu a výše a zavazuje se jej uhradit tehdy a tehdy. Od roku jsem vlastníkem garáže na pozemku státem založené příspěvkové organizace. Na základě smlouvy ji platím nájem za pozemek pod garáží.

Nyní chci vlastnictví převést v rodině. V katastru ani ve smlouvě nejsou omezena věcná práva zatěžující nemovitost. Jsem povinna nabídnout přednostně garáž k prodeji vlastníkovi pozemku? Dobrý den, podle občanského zákoníku vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.

Právní poradna

Mám za to, že předkupní právo vlastníka pozemku se na garáž vztahuje. Zrekonstruovali jsme byt, který vlastní přítelovo děda, rekonstrukce s vyšplhala skoro na tisíc. Děda nechce přepsat byt na vnuka příteleale nejspíše proběhne dělení na 2 přímé dědičky a to na mamku přítele a tetu.

Teď řešíme otázku, jak právně ošetřit to, aby v případě, že bude přímé dělení na 2 dědičky, aby se hodnota ponížila o investovanou částku do rekonstrukce. Jak můžeme postupovat, prosím?

Další věc je ta, že platíme již delší dobu cca 5 let veškeré režie související s tímto bytem, je možné v závěru i tyto investice započíst do možného odečtu?

Předem děkujeme za jakoukoliv radu. Dobrý den, máte pravdu, že součástí dědického řízení bude byt v jeho aktuální ceně a každá z dědiček bude dědit jednu polovinu.

Vysoké děti

Ještě za života dědečka lze věc řešit závětí či jiným pořízením pro případ smrti, např. Vaše investice do majetku dědečka by měla být zohledněny a nyní je na něm, aby v závěti pořídil o nerovnoměrném rozdělení majetku tak, aby o tuto investici připadl na rodinu přítele vyšší podíl.

Stranou ponechávám ostatní okolnosti, o kterých nepíšete, např. V každém případě je vhodné věci v rámci rodiny po dohodě vyřešit, a to pokud možno ještě za života vlastníka bytu. Když umřel můj děda, dědily po něm jeho děti, konkrétně můj strýc a teta, a pokud by žil, dědil by i můj otec. Tím že byl po smrti, měl se pode mne uplatnit odst. Nebo to chápu špatně?

Dobrý den, mám dotaz. Jsem vlastník družstevního bytu a manžel chalupy. Oba máme 2 děti z 1. Jak by se postupovalo v případě dědictví.

Kolega, který měl první dítě v pětadvaceti, mě ale vyvedl z omylu. Jeho děti už chodí do školy a on je na třídních schůzkách suverénně nejmladší rodič. A to skoro o generaci! Rodičovství jste plánoval? Vždycky jsem chtěl mít děti brzy. Věděl jsem, že jakmile budu mít pocit, že jsem našel tu pravou, půjdu do toho.

Toužím po velké rodině. Jsem rád, že mě můj syn zažije ještě v síle. Až mu bude sedmnáct, vezmu ho na lyže a on na mě nebude muset čekat. Kam jste vyrazil o letošních prázdninách? Naplánovali jsme si surfařský kurz v Portugalsku, pak dva týdny autem přes Francii, takový trip… Moderní inscenaci dramatu Jane Austenové Pýcha a předsudek režíroval v pražském Národním divadle Daniel Špinar.

Patrik Děrgel zde hraje lorda Wickhama. Foto: Patrik Borecký To zní dobrodružně. Syn zůstává doma? Kdepak, i s ním! Jsme ten typ rodičů, co dělají s dítětem všechno.

Účastní se našich životů, všech našich aktivit, nijak ho před tím nechráníme. Připadá mi, že většina rodičů naopak přizpůsobuje program dětem, možná až příliš… To my neděláme. Možná je to tím, že jsme mladí rodiče. Vávra aspoň vidí, že není pupek světa. I když pro nás samozřejmě pupek světa je. Strašně rád se mnou chodí třeba vyřizovat daně. Každý měsíc jedeme za paní účetní, vždycky ji pěkně pozdraví.

Už s tím počítá a těší se, je to pro něj zpestření. Dostane Vavřinec někdy na zadek, nebo jste moderní a liberální? Nejsme moderní. Mám kamarády, kteří všechno donekonečna vysvětlují a dítěti nechávají absolutní volnost.

Vyznávají takovou tu teorii, že si má řešit situace, do nichž se dostane, samo. Nezakročí, když začne brát v obchodě věci nebo někam utíká. Já bych na to neměl nervy. Nejsem takový, a pokud bych podobnou výchovu praktikoval, dělal bych ze sebe někoho jiného. A to opravdu nechci.

Záleží mi na tom, aby můj syn viděl tátu takového, jaký doopravdy je. S maminkou Vavřince herečkou Markétou Frösslovou, nyní Děrgelovou jste měli nedávno svatbu.

Jak zvysit penis v chlapcich

Proč až teď? No jo, dramaturgicky mi to haprovalo. Nakonec to vyplynulo jinak. Kolega ze Švanďáku Tomáš Pavelka mi řekl, že druhé dítě bez svatby, to už by byla ostuda. Vzal jsem si to k srdci a práskli jsme do toho. Se svou manželkou, herečkou Markétou Děrgelovou, hraje v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Od září budou na obrazovce častěji. Foto: archiv TV Nova Takže čekáte, nebo plánujete druhé? Jsme tomu otevření. Do angažmá v Národním divadle jste nastoupil před čtyřmi lety ve zjitřené době. Uměleckého vedení činohry se ujal Daniel Špinar, který avizoval novou, odvážnější a modernější koncepci.

Několik herců tehdy odešlo. Jak na to období vzpomínáte vy? Pokud se Vám článek líbí, oceňte ho! Líbí se mi to! Už se mi to nelíbí! Asi každá žena, která v životě plánuje mít děti, se čas od času zamýšlí nad tím, jaké to asi jednou bude. Některé z nás třeba původně s mateřskou rolí nepočítaly, a přesto jim ji nakonec život připravil. Všechny se ale určitě shodneme na tom, že mateřství dokáže život doslova roztočit. A to jsme si možná dřív myslely, že nejvíc to dokážeme roztáčet na tanečním parketu.

Já jsem si vždycky myslela, že až se stanu mámou, moc věcí mě nepřekvapí, protože mám tři výrazně mladší sestry a hodně jsem se zapojovala do všeho, co se kolem jejich péče už od narození týkalo. Když se mi ale před třemi lety narodil syn, najednou to bylo úplně o něčem jiném. Kromě velké únavy a slz štěstí při každém novém pokroku mě nejvíc překvapil obrovský kontrast té nekonečné lásky a zároveň nového strachu, který se objevil v první vteřině, kdy jsem poprvé držela v rukou to novorozené miminko.

Cestování Právní poradna Právní poradna je bezplatná a je určena výhradně registrovaným čtenářům portálu i60 v seniorském věku. Garantem poradny je JUDr. Simona Rašková, která poskytuje komplexní služby ve všech oblastech práva jako je občanské právo nemovitosti, majetková vypořádání, rodinné právoobchodní právo zakládání společností, obchodní smlouvy, insolvenční řízení, směnky, atd. Odpovědi na dotazy jsou zpravidla zpracovávány do 4 týdnů, v případě zájmu o okamžitou odpověď či právní poradenství sepsání smlouvy, zastupování při sporu, založení společnosti apod.

A ani jedno mě zatím nepustilo, i když mám občas pocit, že bych nejraději utekla na týden sama někam pryč. Jsme dva sourozenci. Otec nedávno zemřel a u notáře jsme se dověděli,že jeho žena si nechala 1týden! Do dědic. Můžeme se bránit? A jak? Pavla Dobrý den Pavlo, v rámci dědického řízení můžete namítat neplatnost závěti. Obraťte se na advokáta, který bude mít možnost se se závětí seznámit podrobně.

Dále je možné žádat započtení tohoto daru. Podle občanského zákoníku při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování.

Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti neopomenutelnému dědici neodůvodněně zvýhodněn. Jeho rodiče nežijí, má jen 2 sourozence. V případě manželova úmrtí, dědila bych ze zákona já a jeho 2 sourozenci, nebo jenom já, když rodiče už nežijí?

Mohu sepsat závěť, kde odkážu dědictví po mně jen synovi, nebo dědí i manžel ze zákona? V závěti múže manžel odkázat dědictví komukoliv, pozůstalý manžel je opomenutelný?

V případě úmrtí nás obou bez závěti by dědili múj syn a dva manželovi sourozenci, každý třetinu, anebo syn polovinu a druhou polovinu 2 sourozenci? Trochu hodně otázek, na některé jsem nenašla odpověď ani při čtení zákona, ani ve Vašich předcházejících odpovědích. Zdravím a děkuji předem, Eva Eva Š. Dobrý den Evo, závětí lze vyloučit všechny osoby, kromě dětí, které jsou neopomenutelnými dědici.

 1. Pokud se Vám článek líbí, oceňte ho!
 2. Jak zvetsit Sex Dick Mast
 3. Он же давал им китайские значения, потому что такую задачу они перед ним поставили.
 4.  Спасибо, - устало кивнул коммандер.
 5. Vysoké děti - Diskuze - hotel-dum.cz
 6. Jaka velikost clena je vhodna pro analni
 7. Právní poradna | icz

V případě, že by váš manžel zemřel a neměl by žádné děti, pak - pokud nezanechá závěť, ve které byl své dědice určil - budete dědit ve druhé dědické skupině, kam zároveň patří: manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu dědictví. Pokud jde o vaši závěť - můžete sepsat závěť, ve které odkážete vše synovi a tím můžete manžela z dědění svého podílu vyloučit.

ROZHOVOR: Patrik Děrgel

Zde připomínám, že část majetku, která vašemu manželovi náleží podle vypořádání společného jmění manželů, manželovi připadne i v případě závěti. V případě úmrtí obou manželů se zkoumá, který z manželů zemřel dříve a podle toho se pak řídí dědické řízení, tj. Otec zemřel,takže přišlo usnesení o částečném zastavení,oprávněný s tím souhlasil. Přišlo usnesení,že po právní moci tohoto usnesení se nadále povede evekuce jen proti mamince.

Má se odvolat? Má pouze důchod a není schopna splácet. Děkuji za odpověd alena Dobrý den Aleno, pokud je v rozhodnutí, na základě kterého byla exekuce zahájena, uvedena jako dlužník i vaše maminka, pak bude skutečně povinna dluh uhradit.

Částku, kterou uhradí, pak může přihlásit do dědického řízení, které bude po otci vedeno. Mně a mojim 2 sourozencům zemřel otec v době kdy jsme byli ještě nezletilí. Já a moje sestra jsme se odstěhovali z domu.

Teď jsem se dozvěděl, že matka darovala bez našeho vědomí dům sestře, která s ní bydlí v domě. To znamená, že jako nebudu dědit vůbec nic, neboť kromě domu matka vlastně nic nevlastní a také své úspory matka poskytla sestře na opravu výše uvedeného domu?

Podle toho je pak možné posoudit, co lze ve vaší záležitosti učinit. Chtěla bych Vás poprosit o radu. Bydlela jsem se svým otcem a jeho přítelkyní v bytě,který je psaný na mého otce. S přítelem jsem se nedávno přestěhovala do podnájmu v tom samém městě,ale trvalé bydliště mám stále u svého otce a je tam hlášená i moje malá dcera. Proto se Vás chci zeptat,jestli mě může otec bez mého souhlasu z bytu odhlásit, i když si tam chodím pro poštu a na návštěvy.

Další dotaz mám,jak by to bylo s dědictvím, kdyby můj otec zemřel, jestli bych měla nárok na byt. Jeho další děti a tedy moji sourozenci v bytě nebydlí a nejsou tam hlášený, tak měli by nárok na dědictví i ony?

Děkuji moc za odpověd. Pokud by váš otec zemřel, bude probíhat dědické řízení.