Zvysi clen urologu

Časopis by měl být výkladní skříní oboru, a proto důrazně apeluji na všechny členy, hlavně ty mladší, aby jej svou publikační aktivitou podpořili. Druhý typ je primárně způsoben obstrukcí. Prostatický sekret je totiž důležitou součástí ejakulátu. Zevnitř močové trubice se zresekují přebytečné laloky prostaty, které se vtlačují do uretry. Dokonce ani nemá smysl si nechat prostatu preventivně odstranit. U nás byla léta tato oblast medicíny poněkud v pozadí.

Prostatický sekret je totiž důležitou součástí ejakulátu. Přesto onemocnění této části organismu vůbec nejsou vzácná — karcinom prostaty je třetí nejčastější příčinou úmrtí mužů na zhoubný nádor, hyperplazie prostaty v menší či větší míře postihuje od určitého věku všechny muže a i záněty prostaty jsou běžné.

Velká část komunikace mezi lékařem - urologem a pacientem se tedy týká právě této žlázy. Tomáš Hanuš, DrSc. Můj otec zemřel na rakovinu prostaty. Jak se mohu chránit? Je mi padesát let, jak často bych měl chodit na preventivní vyšetření? Nějaké zásadní doporučení pro primární prevenci karcinomu prostaty nabídnout nemůžeme, v této souvislosti se sice hovoří například o určitém protektivním účinku selenu, vitaminu A,E,C nebo lykopenu, význam těchto látek ale nebude zásadní.

Co pozná urolog z moči? | Moliklub

Dokonce ani nemá smysl si nechat prostatu preventivně odstranit. O to větší důraz klademe na prevenci sekundární. Všichni muži nad čtyřicet let, u jejichž příbuzných v přímé linii, tedy u bratra nebo otce, případně i strýce, se karcinom prostaty vyskytl, by měli po čtyřicátém roku svého věku navštívit urologa, který zajistí preventivní vyšetření.

Psychosomatika V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí — i dle definice WHO Světové zdravotnické organizace. Z toho vyplývá, že psychosomatika je podmíněna biopsychosociálně. Psochosomatická medicína není nějakou alternativou k současné moderní medicíně. Každá choroba má svůj nejen biologický ale i psychologický a sociální rozměr.

Totéž by měli udělat i ostatní muži, pokud ale nemají pozitivní rodinnou anamnézu, stačí, když k tomu přistoupí po padesátém roce věku. Tak zvysi clen urologu velká část žen považuje za samozřejmé, že mají svého gynekologa, mělo by Rozmery clena u chlapcu novorozencu pro starší muže samozřejmé pravidelně chodit k urologovi. Je mi šedesát let a při preventivní prohlídce mi lékař provedl i vyšetření prostatického antigenu.

International

Vyšlo mi, že mám 5. Znamená to, že mám rakovinu prostaty? Zvýšená koncentrace prostatického antigenu PSA ještě zdaleka neznamená, že pacient má zhoubný nádor prostaty. Stejně tak ale PSA v normě nestačí k tomu, abychom mohli toto onemocnění vyloučit.

PSA není specifickým markerem pouze pro karcinom prostaty, za jeho zvýšením může být i jiný patologický proces, nejčastěji zánět nebo hyperplazie. Samotná hodnota PSA je ovlivněna mnoha dalšími faktory, především věkem, velikostí prostaty a charakterem její tkáně. To již dnes tak striktně neplatí. Vedle absolutní hodnoty je důležitá i dynamika vývoje tohoto parametru, především tzv. Pokud např. PSA naroste během roku dvojnásobně, je to důvodem k velmi pečlivému vyšetření.

Biopsii prostaty při zvýšeném PSA předchází vždy vedle vyšetření pohmatem i transrektální sonografie. To je jednoduché, technicky zvysi clen urologu náročné vyšetření, které je hotové za několik vteřin. Zkušený urolog si díky němu může udělat obrázek o velikosti prostaty a popsat její jednotlivé zóny a také semenné váčky. Mám podstoupit biopsii prostaty. Co si pod tím mám představit? Bolí to? Jde o ambulantní výkon, který je sice nepříjemný, ale bolestivost je malá.

Urologické oddělení: Personální obsazení: Nemocnice Jihlava

Alespoň pacienti někdy uvádějí, že návštěva zubaře pro ně znamenala větší bolest. Lékař při ní provede většinou dvanáct vpichů do prostaty, každý z nich však trvá jen zlomek vteřiny. Čím dále častěji se tento zákrok provádí v lokální anestezii.

Výsledky jsou do pěti dnů, nejdéle do týdne. Objevil se u mě zhoubný nádor prostaty. Prý mám před sebou dvě možnosti: buď operaci nebo ozařování. Jaký je mezi nimi pro mě jako pro pacienta rozdíl? Z operace mám obavy, ale na druhou stranu se bojím, že ozáření nebude dostatečně účinné?

zvysi clen urologu

Operační výkon považujeme za účinnější metodu. Pokud máme zvysi clen urologu sebou muže do sedmdesáti let bez závažných komorbidit, doporučujeme operaci. U starších mužů nebo u těch, u kterých je operace kvůli závažnému celkovému zdravotnímu stavu zvysi clen urologu, můžeme přistoupit buď ke klasické distanční radioterapii anebo, zatím méně často, k brachyterapii, kdy se zářič vkládá na nějakou zvysi clen urologu přímo do tkáně prostaty.

Komplikacemi je ale léčba zatížená v každém případě. Inkontinence vzniká po ozáření méně častěji, radioterapie zase může vést například k zánětu sliznice konečníku.

Lékař mi doporučil bilaterální orchiektomii oboustranné odstranění varlat.

Moč se odesílá na rozbor do laboratoře, ale přímo v ordinaci může lékař otestovat některé parametry indikátorovými papírky.

Jaký to bude mít vliv na můj sexuální život. Budu pak ještě vůbec muž?

zvysi clen urologu

Mužem samozřejmě budete i dál. Mužem se sníženým libidem a sníženou schopností erekce. Orchiektomie, tedy odstranění varlat, je stále metodou volby. Jejím účelem je blokáda testosteronu u velmi pokročilého nebo už diseminovaného karcinomu. Této blokády lze dosáhnout i farmakologicky.

Co řekne moč o vašem zdravotním stavu?

Výsledek obou těchto metod je srovnatelný. Blokáda testosteronu také vede například k úbytku svalové hmoty, růstu tukové tkáně, nebo snížení kostní denzity, může se objevit snížená výkonnost či sklon k depresím. Tyto důsledky však lze do značné míry příznivě ovlivnit farmakologicky.

zvysi clen urologu

Mému tatínkovi je 78 let. Před několik měsíci u něj našli zhoubný nádor prostaty. Myslela jsem, že podstoupí operaci nebo alespoň chemoterapii. Lékaři s ním ale nic nedělají, že prý někdy je lepší jen nádor sledovat. Je to vůbec možné? Je to možné, a řekl bych, že to v tomto případě je to dokonce velmi moudré. U některých starších mužů je aktivní sledování — s důrazem na slovo aktivní — naprosto opodstatněnou strategií.

Je ovšem třeba pravidelně, třikrát zvysi clen urologu čtyřikrát do roka sledovat koncentraci PSA a dynamiku jejího růstu a dávat tyto údaje do souvislosti s dalšími informacemi - především s velikostí prostaty, ultrazvukovým vyšetřením a nálezem patologa z původní biopsie, který mimo jiné určuje stupeň agresivity nádoru.

Slyšel jsem, že v USA už ve většině případů prostatu operují za asistence robotickému systému. Znamená to, že normální klasická operace není bezpečná? To v žádném případě. Vstup robotických systémů do operativy prostaty nepřináší větší bezpečnost, ale nižší invazivitu — což pro pacienta může znamenat menší pooperační bolest, menší krevní ztrátu či kratší pobyt v zvysi clen urologu.

Platí však, že klasická operace na pracovišti, které má s těmito výkony mnohaleté zkušenosti, je bezpečnější než zákrok za asistence robotického systému, provedený tam, kde s tímto programem začínají. Robotika je v Česku dostupná a pacient se pro tento postup jistě může rozhodnout.

Před třemi měsíci jsem podstoupil radikální odstranění prostaty.

Dr. Greger of \

Od té doby mám potíže s erekcí. Je ještě šance, že se to upraví? Šance samozřejmě je. Je třeba včas zahájit léčbu, ať už perorálně podávanými léky nebo injekcemi do kavernózních těles. Tato komplikace je velmi častá, dochází k ní až u tří čtvrtin pacientů.

U velké části z nich se během půl roku až dvou let postupně upravuje, přibližně u třiceti procent nemocných ale potíže v sexuálním životě přetrvávají.

Otázky a odpovědi o prostatě a zhoubných nádorech prostaty

Jejich výskyt je dán především radikalitou výkonu. Pokud je nález rozsáhlý, není možné provést nervy šetřící výkon a pak šance na obnovení erekce je malá. Po operaci prostaty, která proběhla před měsícem, mám stále potíže s močením, jsem do značné míry inkontinentní.

Co se s tím dá dělat. Znamená to, že urolog operaci zkazil? Rozhodně nelze říci, že lékař výkon zkazil. Měsíc po operaci jsou tyto potíže velmi časté a my na to pacienty upozorňujeme.

Je třeba posilovat pánevní dno, vyloučit přetrvávající infekci urogenitálního traktu a případný syndrom hyperaktivního močového měchýře. Močový svěrač je interindividuálně velmi variabilní a záleží na tom, jak velká jeho část se upínala na odstraněnou prostatu.

Mohlo by vás zajímat ...

Přibližně pětina mužů je po radikální prostatektomii inkontinentní trvale, u těch je možné pomýšlet na vytvoření arteficiálního svěrače nebo použití závěsné pásky, podobné, jaká je běžně používána v ženské urologii. Mám benigní hyperplazii prostaty. Musím se léčit, nebo mohu své potíže prostě přijmout? Co se bude dít, když nechám tomuto onemocnění volný průběh?

U benigní hyperplazie neléčíme prostatu, ale léčíme obtíže. Samotná velikost prostaty přitom s tíží potíží nekoreluje.

Malá prostata, která ztratí pružnost, může působit velké problémy, na druhou stranu obrovská prostata nemusí zvysi clen urologu nijak zatěžovat. Symptomy, které nemocného sužují, jsou dvojího typu.

Jednak může být postižena jímací funkce močového měchýře. To se projeví tak, že pacient močí často, náhle, chodí na toaletu i v noci. Tyto příznaky mohou být téměř totožné se syndromem hyperaktivního měchýře. Ne náhodou benigní hyperplazie prostaty může probíhat se syndromem hyperaktivního měchýře současně.

Tento stav muži obecně snášejí hůře, mají pocit ztráty kontroly nad svým tělem, navíc je to něco, čeho si snadno všimne i okolí. Druhý typ je primárně způsoben obstrukcí.