Clenove dimenze formulare,

Analytický modul přiřadí týdenní data měsíci, který obsahuje čtyři nebo více dnů v týdnu. Data shromažďujete prostřednictvím datových sad nakonfigurovaných pro použití požadovaného typu týdenního období. Na stránce dimenze na kartě Související vyberte Názvy polí cenových dimenzí. Při vytváření analytických prostředků v rámci DHIS2 je možné využít funkčnost relativních období. Pokud je zahrnut jako cenová dimenze, má rezervovatelný zdroj obvykle nejvyšší prioritu. Nevyplníte v případě, že daný prvek dimenze je prvek dimenze nejvyšší úrovně Vyšší úroveň - volba, zda se jedná o základní úroveň nebo vyšší úroveň základní úroveň - neoznačeno.

Clenove dimenze formulare Jak zvysit clena s vazelinou

Prvek dimenze je přímo navázán na prvky dimenze základní nebo nižší úrovně. Tím se vytváří stromová struktura dimenze.

Clenove dimenze formulare velikost zily

Vyšší prvek dimenze navážete ze strany nižšího prvku dimenze v poli Nadřízený prvek dimenze. Konfigurace tabulky Zobrazit rodičovské členy. Znázorní hierarchii prvků použitých dimenzí.

Clenove dimenze formulare Zvyste velikost penisu

Nemá vliv na zobrazené hodnoty ukazatelů. V přidruženém zobrazení, které se otevře, vyberte Přidat nový název pole cenové dimenze.

Clenove dimenze formulare Velikosti varlat jsou snizeny

Poznámka Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. Následující seznam je pro výchozí typ kalendáře podle ISO Denně Týdně: Systém podporuje různé typy týdenních období, přičemž první den v týdnu je pondělí, středa, čtvrtek, sobota a neděle.

Clenove dimenze formulare zvysi clena sirky

Data shromažďujete prostřednictvím datových sad nakonfigurovaných pro použití požadovaného typu týdenního období. Analytický modul přiřadí týdenní data měsíci, který obsahuje čtyři nebo více dnů v týdnu.

Clenove dimenze formulare Nejspolehlivejsi zpusob, jak zvysit clena

Dvoutýdenní: Dvoutýdenní období začínající prvním týdnem roku.