Muzske video s rozsirenym clenem

Tito poustevníci se však časem začali scházet ke společné modlitbě; kolem roku založil Pachomios v Horním Egyptě první křesťanský klášter. Tento žebříček však nabývá poněkud odlišných podob u různých sociodemografických skupin. Po vzoru Pachomiovy Andělské řehole složil kolem roku sv. Některé řády působí mezi laiky, například ve školství nebo zdravotnictví, v jiných naopak žijí členové v přísném odloučení uzavřeni v tzv.

Muzske video s rozsirenym clenem

Video na internetu Muži nejvíce sledují filmy, ženy zase seriály Video na internetu Muži nejvíce sledují filmy, ženy zase seriály Trendy ve sledování videoobsahu se však dle očekávání liší v různých věkových skupinách.

Studie Video na internetu společnosti Nielsen Admosphere nabízí mimo jiné i detailnější pohled na seriály očima — občas výzkumně poněkud opomíjené — skupiny respondentů ve věku 37—51 let.

Seriáloví diváci této věkové kategorie například zřídkakdy sledují seriály v jiném než českém jazyce a nejraději mají komedie.

Muzske video s rozsirenym clenem

Studie Video na internetu byla realizována na vzorku respondentů z aktivní internetové populace starší 15 let. Obecně nejsledovanějšími typy videoobsahu na internetu jsou aktuálně filmy, seriály a hudební klipy. Tento žebříček však nabývá poněkud odlišných podob u různých sociodemografických skupin.

Muzske video s rozsirenym clenem

Například muži sledují nejvíce filmy ve frekvenci alespoň několikrát za týdendále vtipná videa a na třetím místě hudební a zpravodajská videa. U žen s přehledem vedou seriály a teprve za nimi následují filmy a hudební klipy.

Muzske video s rozsirenym clenem

V rámci věkových kategorií vítězí filmy zejména u respondentů starších 37 let, v popředí zájmu mladších ročníků jsou pak spíše hudební klipy a seriály. Samostatnou část studie Video na internetu tvoří výzkum vztahu respondentů ve věku 37—51 let, tedy tzv.

VIDEO: Jak funguje eRouška 2.0 a jak ji nainstalovat?

Husákových dětí, k seriálům. Seriáloví diváci tohoto věku však nemají zcela vyhraněný způsob, jakým série sledují. Nejoblíbenější jsou pak seriály v češtině či slovenštině — ať už se jedná o českou produkci nebo o český, resp.

Muzske video s rozsirenym clenem